postup prodeje - REALITY-SCHEJBAL.CZ

+420 606 512 731
Přejít na obsah
Postup prodeje

Prohlídka nabízené nemovitosti
S makléřem si domluvte termín prohlídky, který Vám vyhovuje.
Domluva způsobu financování
Společně probereme, jak budete nemovitost financovat. V případě potřeby Vám nabídnu výhodný hypoteční úvěr.
Rezervace nemovitosti
Po domluvě způsobu financování podepíšeme rezervační smlouvu, uhradíte rezervační zálohu a budete mít čas na případné další vyřízení financování.
Kupní smlouva a úschova financí
Jakmile budete mít zajištěny finance, můžeme přistoupit k podpisu kupní smlouvy. Úschovu financí zajistím formou vázaného účtu v bance.
Katastr nemovitostí
Návrh na vklad vlastnického práva vložím KN po zaslání celkové kupní ceny na účet úschovy. Poté běží lhůta 20 dnů ochranná lhůta, po které KN zpravidla do 5 dnů vklad kupní smlouvy provede.
Stáváte se novým majitelem
Jakmile budete na LV zapsán(a) jako nový majitel, uvolní banka z účtu úschovy finance a tyto převede na bankovní účet prodávajícího.
Předání nemovitosti
S prodávajícím společně domluvíme termín předání nemovitosti. Pro předání nemovitosti připravím  předávací protokol, jehož součástí bude i zapsání stavů měřidel.
Přepis energií
V případě potřeby Vám pomohu zajistit přepis vody, elektřiny a plynu u jednotlivých dodavatelů.

Na Výšinách 438/10
460 05 Liberec 5

+420 606 512 731

info@reality-schejbal.cz
Design by
Návrat na obsah